Plastické mazivo A 00 je vyrobeno z vysoce kvalitního ropného základového oleje zpevněného komplexním hlinitým mýdlem. Vyznačuje se spojením dobré mazivosti ropných olejů v kombinaci s přednostmi komplexních hlinitých mýdel. Je konzistence třídy NLGI 00. Velmi dobře odolává vlivům vody a má dobré ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění, obsahuje přísady typu EP.

Použití:

Mazivo má velmi dobrou čerpatelnost. Mazivo je odolné vůči působení vody. Mazivo je vhodné k mazání kluzných uložení, zejména uložení podvozků mobilních strojů a zařízení, a k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny,…) automobilů a mobilních strojů. Mazivo může být použito i k mazání starších pomaloběžných uzavřených nebo netěsných převodovek. Doporučená provozní teplota od -20°C do +90°C.

Normy, specifikace:

DIN 51 502: GP00N-20

ISO 6743-9: L-X BDHB 00

 

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

00

Penetrace po prohnětení při 25°C

10-1mm 

410-440

Bod skápnutí, minimálně

°C

210

Kinematická viskozita základového oleje při 40°C

mm²/s

250

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l