Plastické mazivo K 3 je vyráběno z rafinovaných základových olejů a vápenatých mýdel. Mají dobrou odolnost proti působení vody a mohou být použity v systémech centrálního mazání.

Použití:

  • Mazivo je vhodné k mazání kluzných ložisek a jiných třecích ploch pracujících za normálních tlaků a teplot od -10°C do +70°C.
  • Vhodné je užití tam, kde je požadovaná vyšší schopnost utěsnění ložisek nebo v případě dopravy maziva na kratší vzdálenosti s větším průměrem potrubí
  • Mazivo není vhodné k mazání valivých ložisek

Normy, specifikace:

DIN 51 502: K3C-30
ISO 6743-9: L-X-CAHA-3

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

3

Penetrace po prohnětení při 25°C

10-1mm

235-255

Bod skápnutí, minimálně

°C

100

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l