(CERAMIC PASTE) Je vyrobena z nejkvalitnějších netavitelných anorganických zahušťovadel a vysoce rafinovaného minerálního oleje s velmi dobrými reologickými vlastnostmi (deformace látek v čase). Vysoký obsah keramického plniva poskytuje trvalou separační vrstvu tolerantní k extrémním teplotám. Obsahuje přísady účinně chránící proti korozi a opotřebení pracovních prvků. Je odolná vůči vymývání vodou.

Použití:

Keramická montážní pasta s vynikajícími mazacími vlastnostmi, odolná extrémním pracovním teplotám až do 1400°C. Zabraňuje spékání šroubů a kovových spojů z nerezové oceli, drahých kovů, slitin mědi a hliníku. Doporučuje se pro práci při instalaci brzdových systémů s ABS a ESP. Vytváří trvanlivý mazací film, chrání proti vodě, korozi a agresivním látkám. Snižuje tření a opotřebení, zabraňuje skřípání a vrzání. Tepelná odolnost -30°C až +1400°C.

Normy, specifikace:

DIN 51 502: KPF1,5U-30
ISO 6743-9: L-X-CGHB1,5

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

1,5

Penetrace

1/10 mm

280-320

Viskozita základového oleje při 40 °C

mm²/s

400

Bod skápnutí, minimálně

°C

není

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l