Minerální motorový olej vyrobený z vysoce rafinovaných ropných základových olejů a vyváženého balíku přísad garantujících užitné vlastnosti na deklarované úrovni.

Použití:

Celoroční použití ve vysoce namáhaných přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech v nákladních automobilech, stavebních strojích a autobusech. Je vhodný i k použití v osobních automobilech a lehkých dodávkových vozidlech vybavených vznětovými nebo zážehovými motory pracujícími v těžkých provozních podmínkách.

Normy, specifikace:

SAE 15W/40
API SG/CF-4

 

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Hustota

Kg/m³

880

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

14,4

Viskozitní index

120

Bod tekutosti

°C

-30

Bod vzplanutí

°C

>220

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l