(COPPER PASTE) Víceúčelová multifunkční montážní pasta s vysokým obsahem speciálně připraveného měděného prášku, která vytváří zvláště odolnou ochrannou vrstvu proti korozi a otěru. Mazivo je odolné proti extrémním teplotám, otěru a vymývání vodou.

Použití:

Pro montáže a demontáže segmentů kotoučových či bubnových brzd, kloubových závěsů, čepů, výfuků, zapalovacích svíček, svorníků motorů nebo tepelných výměníků, šroubů, matic, závitových spojů, … Ochranný prostředek všech tepelně zatěžovaných mechanických dílů strojů a zařízení. Zamezuje zadření šroubů vlivem vysoké teploty, koroze nebo při jiném mechanickém namáhání, usnadňuje montáž či demontáž. Tepelná odolnost -20°C až +1000°C. Mazivo není vhodné na hliníkové komponenty.

Normy, specifikace:

DIN 51 502: KPF1,5U-20
ISO 6743/9: L-X-BGHB1,5

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

1,5

Penetrace

1/10 mm

290-320

Viskozita základového oleje při 40 °C

mm²/s

500

Bod skápnutí

°C

není

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l