Meissel paste je pasta na bázi komplexního hlinitého mýdla a pevných přísad grafit a měď. Obsahuje doplňkové přísady, které zvyšují schopnost odolávat velkým tlakům. Má dobrou ochranu proti korozi a odolnost proti stárnutí.

Použití:

Vysokoteplotní pasta na bázi hliníku, grafitu a mědi pro mazání demoličních desek hydraulických a pneumatických kladiv. Výrobek není vhodný pro mazání ložisek. Může být použit jako pasta chránící před spálením a korozí, což vytváří odolnou separační vrstvu. Mazivo je odolné vůči extrémnímu tlaku a vymývání vodou. Stálé přísady zvyšují možnost přenosu velkých nárazových zatížení a zaručují údržbu mazacího filmu při extrémních zatíženích. Teplotní rozsah použití: -20°C až +1100°C.

Normy, specifikace:

DIN 51 502: MF2U-20

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

2

Penetrace

1/10 mm

265-295

Viskozita základového oleje při 40°C

mm²/s

350

Bod skápnutí, minimálně

°C

250

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l