Všeobecná charakteristika

Semisyntetický hydraulicko-převodový olej PTF (Power Transmission Fluid) splňující přísné požadavky Caterpillar TO-4. Díky použité syntetické bázi a balíku speciálně vybraných zušlechťujících přísad má velmi dobré antioxidační a antikorozní vlastnosti, zlepšené mazací vlastnosti a vysokou odolnost proti pěnění. Vysoký viskozitní index oleje zajišťuje velmi dobrou charakteristiku závislosti viskozity na teplotě. Nepůsobí negativně na těsnící materiály.

Použití:

MULTI PTF 10W je určen jako kapalina TDTO (Transmission and Drive Train Oil) pro
převodovky, přenosové hydraulické systémy a mokré brzdy těžkých stavebních strojů,
traktorů a nakladačů americké výroby pracujících v náročných podmínkách. Díky dobrým
nízkoteplotní vlastnostem je vhodný k použití při nízkých okolních teplotách. Zajišťuje
prodlouženou životnost mechanických převodů, hydrostatických i hydrodynamických
systémů, spojek a mokrých brzd.
Nelze jej použít jako motorový olej.

Normy, specifikace:

Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Allison C-4

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Viskozitní třída SAE

10W

Kinematická viskozita při 40 °C, min

mm²/s

46,9

Kinematická viskozita při 100 °C, min

mm²/s

6,9

Viskozitní index

120

Bod tekutosti, max

°C

-39

Bod vzplanutí, min

°C

240

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l