Plastické mazivo na bázi vysoce rafinovaného minerálního oleje a lithného zahušťovadla. Speciálně vyvinutý aditivační balíček v kombinaci s nadprůměrnými vlastnostmi polytetrafluorethylenu (PTFE) poskytuje jedinečné kluzné, protiotěrové a konzervační vlastnosti. Obsahuje antioxidační přísady a inhibitory koroze. Je odolný vůči vymývání vodou.

Použití:

Teflonová pasta je víceúčelový tuk obsahující pevné aditivum PTFE ve formě prášku, které snižuje tření. Díky nízkému koeficientu tření a odolnosti proti vysokým tlakům v širokém rozsahu teplot poskytuje vynikající ochranu extrémně zatěžovaných ložisek. Teflonová pasta je univerzální produkt pro využití v jakémkoliv průmyslu, kde jsou požadavky na maziva s nejvyšším stupněm ochrany. Tepelná odolnost -30°C až +160°C.

Normy, specifikace:

DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743/9: L-XCEIB 2

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Konzistence NLGI

2

Penetrace

1/10 mm

265-295

Viskozita základového oleje při 40 °C

mm²/s

150

Bod skápnutí, minimálně

°C

200

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.

logo_g4l