Motorový olej pro nákladní automobily...​

Použití:

Normy, specifikace:

ACEA: E4, E7
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL
SAE 10W-40

Schválení:

MAN 3277
VOLVO VDS-3
RENAULT VI RLD-2
MACK EO-N
TATRA TDS 30/12

Splňuje požadavky:

MERCEDES-BENZ 228.3, 228.5
MTU OIL TYPE 2
MAN 3275
VOLVO VDS-2
DAF

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

14,2

Viskozita HTHS ve 150 °C

MPaˇs

3,84

Viskozitní index

165

Bod tekutosti

°C

-42

Bod vzplanutí

°C

240

TBN

mgKOH/g

12

popiół siarczanowy

1,35

Odparowalność wg Noack’a

% (m/m)

10,2

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.