Motorový olej pro nákladní automobily...​

Použití:

Normy, specifikace:

API: CH-4/CG-4/CF-4/SL
ACEA: E7, E4
SAE: 10W-40

Splňuje požadavky:

MAN M 3275
Mercedes-Benz 228.3
Volvo VDS-2
Renault RVI RLD

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

13,8

Viskozitní index

145

Bod tekutosti

°C

-30

Bod vzplanutí

°C

TBN

mgKOH/g

12,0

popiół siarczanowy

1,2

Odparowalność wg Noack’a

% (m/m)

7,8

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.