Vysoce kvalitní, částečně syntetický, vícestupňový motorový olej. Díky výborně sladěným vysoce kvalitním základovým olejům a obohacujícím aditivům, olej plní své úkoly perfektně a zajišťuje bezproblémový chod motoru i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Olej Platinum Ultor Master 10W-40 je kompatibilní s motorem vybaveném recirkulací výfukových plynů (EGR), nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce Nox) zajišťuje: • bezporuchový provoz za každých jízdních podmínek, • perfektní výkon motoru, • kompatibilita s filtry a katalyzátory výfukových plynů, • Umožňuje prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce automobilů • vynikající odolnost proti korozi a termo-oxidační stabilitu, • čistota motoru tím, že obsahuje disperzanty zabraňující tvorbě usazenin, které se tvoří především za nižších provozních teplot

Použití:

Platinum Ultor Master 10W-40 je určen pro náročné a přeplňované naftové motory nákladních automobilů a těžkých stavebních
strojů, autobusů a traktorů. Doporučuje se pro celoroční provoz v moderních turbodieselových motorech s nebo bez
turbodmychadla, pracující i ve velmi náročných podmínkách. Je vhodný jak pro dálniční, tak i pro městský provoz. Olej je
doporučen pro vozidla, která vyhovují Euro normě výfukových emisí V, IV, III a které jsou vybaveny recirkulací výfukových plynů
EGR a SCR zařízení NOx.

Normy, specifikace:

API: CH-4/CG-4/CF-4/SL
ACEA: E7, E4
SAE: 10W-40

Splňuje požadavky:

MAN M 3275
Mercedes-Benz 228.3
Volvo VDS-2
Renault RVI RLD

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

13,8

Viskozitní index

145

Bod tekutosti

°C

-30

Bod vzplanutí

°C

TBN

mgKOH/g

12,0

Síra popel

1,2

Odpařovací ztráta dle Noack

% (m/m)

7,8

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.