Syntetický motorový olej pro vysoce namáhané benzínové a naftové motory...

Použití:

Normy, specifikace:

API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/B3
SAE: 5W-40

Splňuje požadavky:

Mercedes – Benz 229.1

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

14,2

Viskozitní index

176

Bod tekutosti

°C

-38

Bod vzplanutí

°C

231

TBN

mgKOH/g

10,1

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.