Syntetický motorový olej třídy Premium pro benzínové i naftové motory...

Použití:

Normy, specifikace:

ACEA: C4
SAE: 5W-30 ​​

Splňuje požadavky:

Renault RN0720
Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

12,5

Viskozitní index

160

Bod tekutosti

°C

-40

TBN

mgKOH/g

8,0

popiół siarczanowy

0,5

Odparowalność wg Noack’a

% (m/m)

7,7

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.