Syntetický celoroční motorový olej nejnovější generace typu Mid-SAPS....

Použití:

Normy, specifikace:

ACEA C5
API: SN/SN-RC/CF
ILSAC GF-5
​SAE: 5W-20

Schválení:

FORD WSS-M2C948-B

Splňuje požadavky:

JLR 03.5004

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

8,4

Viskozitní index

155

Bod tekutosti

°C

-45

Bod vzplanutí

°C

220

TBN

mgKOH/g

8

CCS w -30 °C

mPa*s

3700

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.