Všeobecná charakteristika

Syntetický motorový olej třídy Mid-SAPS nejnovější generace snižující spotřebu paliva při zachování náležité ochrany všech součástí motoru. Díky své jedinečné technologii poskytuje výjimečnou ochranu při studených startech benzínových i naftových motorů. Je vhodný pro městský i dálniční provoz. Zaručuje: - snížení provozních nákladů díky úspoře paliva - rychlý start motoru a odpovídající mazání za nízkých teplot - výjimečnou ochranu součástí motoru při používání systému Start-Stop - dlouhou životnost motoru a filtrů - vynikající tepelnou a oxidační stabilitu - snížení emisí látek škodlivých pro životní prostředí

Použití:

PLATINUM MaxExpert FR 0W-30 je určen pro osobní a lehké užitkové automobily vybavené
benzínovými motory s katalyzátory TWC a vznětovými motory BlueHdi vybavenými filtry
SCR. Olej je rovněž doporučen pro motory s filtrem pevných částic DPF.
Byl oficiálně schválen pro vozidla skupiny PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) spadající do
specifikace PSA B71 2312 a splňující normy Euro 6. Současně jej lze použít v nejnovějších
motorech Fiat.

Normy, specifikace:

SAE: 0W-30
ACEA: C2
Schválení: PSA Peugeot Citroën B71 2312

Splňuje požadavky:

Fiat 9.55535-DS1

Fiat 9.55535-GS1

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Viskozitní třída SAE

0W-30

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

9,6

Viskozita CCS při -35°C

mPa*s

5650

Viskozitní index

166

Bod vzplanutí

°C

229

Bod tuhnutí

°C

-48

TBN

mgKOH/g

5,2

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické. Skutečné hodnoty jsou uvedeny na osvědčeních kvality, která se připojují ke každé výrobní šarži.

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.