Celoroční syntetický motorový olej... speciálně vyvinutý pro automobily koncernu PSA...

Použití:

Normy, specifikace:

API: SM/CF
ACEA: C2
SAE: 5W-30

Schválení:

Renault RN0700

Splňuje požadavky:

PSA B712290, B712288/ Citroen, Peugeot

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

10,3

Viskozitní index

160

Bod tekutosti

°C

-30

TBN

mgKOH/g

8,1

popiół siarczanowy

0,73

Odparowalność wg Noack’a

% (m/m)

6,0

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.