Olej pro zemědělství zahradnictví a lesnictví…

Použití:

Normy, specifikace:

API: CH-4/CG-4
ACEA: E7, E5
SAE: 15W-40

Schválení:

MB-Approval 228.3
DEUTZ DQC-III-10

Splňuje požadavky:

MTU TYPE 2
Volvo VDS-2
MACK EO-N
RENAULT RLD/RLD-2
MAN M3275-1
CATERPILLAR ECF-1a
IVECO

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

14,1

Viskozitní index

132

Bod tekutosti

°C

-38

Bod vzplanutí

°C

216

TBN

mgKOH/g

10,2

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.