Syntetický převodový olej pro bezestupňové převodovky CVT (Continuous Variable Transmission). Olej nesmí být míchán s jínými převodovými oleji.

Normy, specifikace:

CVT

Splňuje požadavky:

Audi Multitronic, BMW Mini Cooper Ezl 799A/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, Cery CVT, Dodge/Jeep/Chrysler NS-2, CVT+4, Honda HCF2, Honda CVT, Hyundai/KIA CVT-1, Mazda JWS 3320, Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, CVTF-J4+, CVTF ECO J4, Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3, Renault Elf MaticCVT, CVT CK/SK/FK, Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, Toyota CVTF TC, CVTF FE, Volvo CVT 4959, VW/Audi TL 521 16/ 521 80

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

7,5

Viskozitní index

170

Bod tekutosti

°C

-42

Bod vzplanutí

°C

200

Lepkość wg Brookfielda w -40°C

mPa*s

10 510

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.