Multifunkční olej...

Použití:

Normy, specifikace:

API: CG-4

API: GL-4

SAE: 10W-40

Splňuje požadavky:

Massey Ferguson M1145
Massey Ferguson M1144
NH024C
Ford M2C 159B3
Ford M2C 159C3
John Deere J27
New Holland 82009203
Ford M2C134D
Case MS1205
Case MS1206
Case MS 1209
Allison C4
Caterpillar TO-2
ZF 06B, ZF 06C, ZF 07B
ZF 03A, ZF05K ZF 07D
MB 227.1
MB 228.1

CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S
Sperry Vickers/Eaton: I-280-S
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

14,4

Viskozitní index

153

Bod tekutosti

°C

-45

Bod vzplanutí

°C

216

TBN

mgKOH/g

10,9

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.