Syntetický olej určený pro čtyřdobé motory sportovních motocyklů...

Použití:

Normy, specifikace:

​API: SN/SM
JASO MA/MA-2
SAE: 5W-40

 

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

12,9

Viskozitní index

160

Bod tekutosti

°C

-33

Bod vzplanutí

°C

200

lepkość strukturalna CCS w temp. -30°C

mPa*s

5800

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.