PLATINUM GEAR LX 85W-140

Vysoce jakostní převodový olej určený k mazání vysoce zatížených převodovek… Použití: … Normy, specifikace: API: GL-5 SAE: 85W-140 Splňuje požadavky: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17B, 19B, 21A, 02A, 02B, 17A Scania STO 1:0 Volvo 1273.10 Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty): Vlastnosti: Jednotka: Typické hodnoty: Kinematická viskozita při 100 °C mm²/s 27,5…

HIPOL GL-5 85W-140

Celoroční minerální olej určený pro převodovky a rozvodovky osobních a nákladních vozidel… Použití: … Normy, specifikace: API: GL-5 SAE: 85W-140   Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty): Vlastnosti: Jednotka: Typické hodnoty: Kinematická viskozita při 100 °C mm²/s 26,5 Viskozitní index 98 Bod tekutosti °C -26 Bod vzplanutí °C 248 Skladování: Skladuje se v originálních uzavřených…