​PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

Semisyntetický olej pro dvoudobé motory… Použití: … Normy, specifikace: ​API: TCJASO: FDISO-L-EGD Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty): Vlastnosti: Jednotka: Typické hodnoty: Kinematická viskozita při 100 °C mm²/s 8,5 Viskozitní index 125 Bod tekutosti °C -21 Bod vzplanutí °C 95 Popel síranový M/m 0,1 Skladování: Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před…

ORLEN OIL 2T SEMISYNTHETIC

Semisyntetický olej pro dvoudobé benzínové motory… Použití: … Normy, specifikace: API: TC   Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty): Vlastnosti: Jednotka: Typické hodnoty: Kinematická viskozita při 100 °C mm²/s 9,9 Viskozitní index Bod tekutosti °C -30 Bod vzplanutí °C 70 popiół siarczanowy % 0,17 Skladování: Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před…

ORLEN OIL TRAWOL 2T

Všeobecná charakteristika Semisyntetický olej pro dvoudobé motory různých zahradnických strojů (sekačky, křovinořezy, pily apod.) Vyznačuje se nízkou kouřivostí a ochranou proti úsadám karbonu.   Normy, specifikace: API: TC   Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty): Vlastnosti: Jednotka: Typické hodnoty: Kinematická viskozita při 100 °C mm²/s 9,7 Bod tekutosti °C -25 Bod vzplanutí °C 104 Skladování:…

GARDEN 2T RED/GREEN

Vysoce kvalitní polosyntetický olej pro dvoudobé motory, dobře mísitelný s palivem, což zaručuje vysokou ochranu před tvořením karbonových úsad, a velmi nízkou kouřivost. Zabezpečuje výbornou mazací ochranu proti opotřebení i při vysokých rychlostech a teplotách. Použití: Polosyntetický olej určený pro dvoudobé motory, lze použít jak pro samomísící a tak pro oddělené mazání. Je určen pro:…