Celoroční syntetický motorový olej určený pro moderní benzínové i naftové motory.

Použití:

Normy, specifikace:

​Volvo 95200377

Fyzikální a chemické parametry (typické hodnoty):

Vlastnosti:

Jednotka:

Typické hodnoty:

Kinematická viskozita při 100 °C

mm²/s

10,3

Viskozitní index

160

Bod tekutosti

°C

-40

Bod vzplanutí

°C

230

TBN

mgKOH/g

8

CCS w -35 °C

mPa*s

6100

Skladování:

Skladuje se v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před přímými povětrnostními vlivy při teplotě do 40°C.

Tento výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle CLP, viz bezpečnostní list.